Кой?

Биляна Мъгърдичян

Тя е юрист по образование, по професия – адвокат, специализиран в областта на регистрацията и защитата на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост (марки, промишлени дизайни, авторски права). Вписана е като представител по индустриална собственост в Патентното ведомство на Република България и в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, която администрира регистрацията на европейски марки и дизайни. Работи в областта от 2002 година, първоначално в Пенков, Марков и партньори (9 години), а след това самостоятелно като Biliana Magardichian Trademark & Law Office, както и като асоцииран член в други кантори.

снимка ©Мишо Новаков

Biliana Magardichian member photo - Адвокат
Адвокат
Пиши ни