Знай

Включващ дизайн

Включващият дизайн обединява различни дизайн направления с единна цел и сходни методи – да се включват колкото се може повече различни гледни точки (и такива на хора с различни възможности) в творческия процес от самото начало, за да може крайният резултат да бъде удобен и достъпен, без да сегрегира определена група от обществото.

Диалог

Това е релационен, диалогичен, дискурсивен процес, а също и фрикционен процес. Това е поле на напрежение, където се създава ново чувство за принадлежност, а също и общите митове: да работим и преработваме територията заедно, за да разберем какво е необходимо, за да накараме нещата да растат, да накарат мислите да се свържат.

Jeanne van Heeswijk / PREPARING FOR THE NOWT-YET

Общност

общността се разглежда като „приобщаващ принцип за грижата за живота“ (Paredes 2012, 27). Общността „е друг начин за разбиране и организиране на обществото и за живот по друг начин. . . . Това е алтернативно предложение на това на индивидуалистичните общества” (31).

Общността свързва заедно тяло, пространство, памет и движение в динамична циклична визия; това е сложен процес, който е в основата на Vivir Bien или колективното благополучие.

Arturo Escobar/ DESIGNS FOR THE PLURIVERSE стр.183

•••••••••••••••

общностите са тези, които насърчават сътрудничеството между хората и ги свързват с местата, където живеят (тоест те са общности на място). И в същото време, избягвайки капана да се превърнат в затворени общности, те са възможно най-отворени и регенериращи. Тоест толерантни, приобщаващи и способни да бъде активна част от мрежата на живота, за която всички ние носим обща отговорност.

Ezio Manzini/ RE-IMAGINED COMMUNITIES: Design for social innovation in difficult times

Регенативна Култура

Регенеративните култури са уникални изрази на потенциала, присъщ на хората и местата на даден биорегион. Те добавят стойност и здраве към вложената цялост на местно, през регионално, до глобално в разбирането, че човешкото процъфтяване зависи критично от здрави екосистеми и животоподдържаща биосфера.
Регенеративната култура е култура, която съзнателно изгражда способността на всеки на определено място да реагира и да се променя.