Въпреки че ефективното общуване е необходимо във всички човешки взаимоотношения, то е още по-критично в бизнес комуникацията. Митове ли са максимите “Клиентът винаги е прав” и “Който плаща, той поръчва музиката”? Имаме ли нужда от преводач при разговорите между клиенти, дизайнери и изпълнители?

За да обхванем различните гледни точки, които да ни помогнат да намерим яснота по темата сме поканили представители от различни позиции в индустрията на графичния дизайн и имаме удоволствието да ги представим.

Това са:

— Ивайло Недков
/ творчески директор, (студио Four Plus)

— Виктория Маринова /рекламен мениджър, (Renault и Dacia)

Гергана Димитрова
/ главен редактор, (Издателство „Лист“)

Филип Бояджиев
/графичен дизайнер и преподавател,( Кnow-How Show-How)
.

Събитието е част от програмата на фестивала за дизайн Мелба 2022 и ще се модерира от

> студио Комплект в лицето на Адриана Андреева и Бояна Гяурова.

Ние вярваме в потенциала на всеки, насърчаваме социалното включване и сме ангажирани да работим с уважение и подкрепа за създването на достъпна среда. Затова всички събития от програмата на “Know-How Show-How общност” ще включват жестов превод в реално време и адаптирано съдържание за хора с нарушено зрение.

Събитието е част от проекта „Know-How Show-How общност“, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на частни културни организации

ФОТОГАЛЕРИЯ ↗

Highlight image
Ивайло Недков
Highlight image
модераторите студио Комплект в лицето на Адриана Андреева и Бояна Гяурова
Highlight image
Филип Бояджиев
Highlight image
Виктория Маринова
Highlight image
Гергана Димитрова

Фотография © Михаил Новаков