Ако искате да развивате творческа практика, която да допринася на средата около нас, тази програма е за вас. В рамките на една седмица ще изследваме потенциала на специфично градско пространство, намиращо се в сърцето на град Габрово. Работилницата предлага среда и възможност да разширете своите знания и умения, чрез иновативни подходи и обмен на професионално ниво.

Ще имате възможност да получите индивидуална обратна връзка и подкрепа във вашия творчески процес.

Програмата е отворена за участници от цялата страна, което ще даде допълнителна възможност за работа и рефлекции в интердисциплинарна среда и създаване на нови контакти.


Програмата е подгоняща за професионалисти, студенти и ученици от сферата на дизайна и близки до него практики, както и всеки, който има желание да развие своя творчески потенциал.


Работилница се проведе в квартала Шести участък, който е най-старият квартал на Габрово. Намира се в центъра на града между улиците “Н. Палаузов” и “Опълченска”. Кварталът е предимно от стари постройки с възрожденска архитектура.

Името му идва от любопитна история - в миналото там е имало множество кръчми и страноприемници и заради тях много пазители на реда. Тъй като първите 5 полицейски участъка били в София, габровци нарекли шеговито квартала “Шести участък”.


Фасилитатори на работилницата са Дима Стефанова, Филип Бояджиев и Ивелина Гаджева, който прилагаталтернативни методологии за интердисциплинарно учене, мислене и правене в своята практика на обучение. Тримата имат дългогодишен опит в преподаване, включващ и графичен дизайн. Те изследват ролята на изкуството, дизайн практиките и образованието като средство за културна и социална трансформация. Изследват къде и как се случва трансферът на знания и по какъв начин може да доведе до себеизразяване, включване на общността, социална устойчивост и приобщаване.

Highlight image
© Драгомир Минков
Highlight image
Highlight image
Highlight image
Highlight image
Highlight image
Johanna Gibbs
Highlight image
Highlight image

Фотография © Драгомир Минков