По време на тридневния уъркшоп в рамките на „Test Press Books 3“ заедно с Рут ван Бейк ще споделяте истории, като използвате различни архиви с изображения. В резултат на това ще създадете серия от печатни публикации, които ще бъдат отпечатани на ризограф в сътрудничество с печатница Слопи Копи и КО-ОП, София. Уъркшопът е подходящ за всички, които имат интерес към създаване на изображения, визуален разказ, фотография и създаване на печатни публикации.

Рут ван Бейк ще донесе изображения от личния си архив, които могат да бъдат комбинирани с материали, намерени в София или донесени от участниците. Целта е да се намерят общи основи в разказването на истории отвъд написаните или изречените думи. Фокусът ще бъде поставен върху визуалния език и с какво той може да допринесе към работата със съществуващ материал; споделените спомени, скритите знаци и визуалния ритъм. Как можем да обединим тези елементи и да ги използваме при създаването на публикации?